Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met uw behandeld diëtist

Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici: www.klachtenloketparamedici.nl of 030-3100929 (tussen 09.00 – 12.30 uur)